Nymea Mantelzorgmakelaar

Als u zorgt voor een hulpbehoevende oudere, chronisch zieke of gehandicapte naaste, heeft dat een grote impact op uw leven. Het zorgen is vaak al zwaar en er moet ook nog veel geregeld worden. U krijgt te maken met verschillende instanties en ingewikkelde, steeds veranderende wet- en regelgeving. De gigantische bureaucratie kost veel tijd en energie.

Heeft u iemand nodig die:
· u wegwijs maakt in de wet- en regelgeving,
· met u meedenkt en passende oplossingen biedt op de terreinen: zorg, welzijn,    wonen, werk en inkomen,
· die regeltaken van u overneemt,
· die het gesprek aangaat met instanties of u helpt bij bezwaar maken,
· die de druk op uw schouders verlicht?

De mantelzorgmakelaar van Nymea kan u helpen! Nymea ondersteunt mantelzorgers bij regeltaken. Daarnaast ondersteunt Nymea bedrijven bij het in-en uitvoeren van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
De diensten van de mantelzorgmakelaar worden vaak vergoed uit het aanvullend pakket van de zorgverzekering van de mantelzorger of zorgvrager.
Voor meer informatie en vergoedingsmogelijkheden kunt u op mijn website terecht. Neemt u vrijblijvend contact op met Nymea per e-mail of telefonisch.

Korting: Leden ontvangen 5% korting op de uren die niet door de zorgverzekeraar of anderszins vergoed worden.

Website:
www.nymea.nl
Locatie:
Bij u aan huis in Zuid- en Midden Limburg
Telefoon:
06-11375267