Algemene voorwaarden

Door het aanklikken van het selectie vakje gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van BeneFits en machtigt u BeneFits, inzake lidmaatschap, om € 22,50 van onderstaande rekening af te schrijven. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tegen het jaarlijks vast te stellen tarief, tenzij dit wordt opgezegd. Opzegging dient te gebeuren minstens een maand voor einde van de geldigheidsmaand door middel van opsturen lidmaatschapspas. Door het invullen van dit formulier geeft u toestemming aan BeneFits om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens lidmaatschap, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van BeneFits. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Het kenmerk van de machtiging is gelijk aan uw lidnummer. Dit lidnummer vindt u op uw ledenpas.