Passen aanbieden

Er zijn verschillende redenen waarom u als organisatie passen aanbiedt. Onze huidige aanbieders verstrekken de ledenpas met diverse doelstellingen

  • Zelfredzaamheid stimuleren voor kwetsbare burgers (zorginstellingen)
  • Koopkrachtbevordering voor minima (gemeenten)
  • Stimuleren economie en lokale ondernemers (gemeenten)
  • Verbinden (ondernemers)
  • Belonen van medewerkers (bedrijven, kerstpakket)
  • Als blijk van waardering (woningbouwcorporatie)

Interesse? Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.