Donatie goede doelen

BeneFits vindt het belangrijk om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen. Per verkochte ledenpas wordt daarom € 0.50 gedoneerd aan het goede doel. BeneFits kiest na afloop van elk jaar zelf één of meerdere goede doelen uit waaraan gedoneerd wordt. Er komen geregeld aanvragen voor donaties of sponsoring binnen bij BeneFits. Per aanvraag wordt bekeken of het doel waaraan gedoneerd kan worden geschikt is. Vooraf vindt een toetsing plaats of er aan selectiecriteria voldaan wordt, zoals Anbi status, doel mbt gezondheid, doelgroep etc.