Aanbieder ledenpassen: Mijn BeneFitspas Sittard-Geleen

Inwoners van de gemeente Sittard-Geleen kunnen gebruik maken van deze pas en genieten van het lokale aanbod aan kortingspartners. Ook ondersteunt deze pas de burgers in de zelfredzaamheid en kunnen minima gebruik maken van bijzondere bijstand ter verstrekking van deze pas.

Klik hier om lid te worden!

Bent u inwoner van de gemeente Sittard Geleen en denkt u recht te hebben op bijzondere bijstand, informeer dan svp eerst met uw casemanager!