Aanbieder ledenpassen: Servicepas Gemeente Meerssen

Inwoners van de gemeente Meerssen kunnen gebruik maken van deze pas en genieten van het lokale aanbod aan kortingspartners. Ook ondersteunt deze pas de burgers in de zelfredzaamheid. Inwoners van de gemeente Meerssen die in aanmerking komen voor bijzondere bijstand ontvangen de pas gratis als ondersteuning in een kwetsbare situatie.

Klik hier om lid te worden! 

Bent u inwoner van de gemeente Meerssen en denkt u recht te hebben op bijzondere bijstand, informeer dan svp eerst met uw casemanager!