Aanbieder ledenpassen: Stichting de Brug servicepas

Deze pas wordt onder de aandacht gebracht van vrijwilligers en clienten van vrijwilligerscentrale de Brug met als doel extra service en gemak voor wie daar behoefte aan heeft.