Aanbieder ledenpassen: Zaam Wonen

Deze pas is eerst als blijk van waardering in 2016 verstrekt aan trouwe huurders die langer dan 40 jaar huren bij WBG uit de omgeving Born. Door de fusie met Maaskant Wonen in Stein is de huidige naam Zaam Wonen. De WBG ledenpas blijft echter geldig voor leden die in het bezit zijn van deze pas. Alle huurders die 55 jaar of ouder zijn en huren bij ZAAM Wonen maken ook gebruik van de ledenpas van ZAAM Wonen.