Aanbieder ledenpassen: WBG ledenpas van Zaam Wonen

Deze pas is als blijk van waardering in 2016 verstrekt aan trouwe huurders die langer dan 40 jaar huren bij deze woningbouwcorporatie uit de omgeving Born. Door de fusie met Maaskant Wonen in Stein is de huidige naam Zaam Wonen. De WBG ledenpas blijft echter geldig voor leden die in het bezit zijn van deze pas.