Nabestaandenzorg Limburg

Nabestaandenzorg Limburg onderkent de tegenslag en de ingrijpende gevolgen van het ‎verliezen van je partner.

Om nabestaanden in alle omstandigheden en mogelijke vragen bij te kunnen staan, werken wij met het NabestaandenKompas.

In het NabestaandenKompas staat het belang van onze cliënt centraal en overzien we alle toekomstige levensfasen in nabestaan.

Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd maar is geen doel dat wij standaard nastreven. Alle gesprekken voeren we bij u thuis of samen op locatie.

In onze werkwijze kunnen we een begeleidende functie innemen, maar afhankelijk van de betrokkenheid van familie en kennissen, kunnen we ook een volledige regierol vervullen. Dan trekken wij de kar in de meest brede zin van betekenis.

Voor mensen met een beperkte familie- of kennissenkring is het programma van Nabestaandenzorg Limburg dan ook de betrouwbare basis voor een stabiele toekomst.

Alle werkzaamheden die wij voor u verrichten worden schriftelijk en digitaal vastgelegd in een persoonlijk nabestaandendossier.

Korting: kennismakings- en eerste adviesgesprek gratis

Website:
www.nabestaandenzorglimburg.nl

Email:
info@nabestaandenzorglimburg.nl

Locatie:
Bij u aan huis in Zuid Limburg

Telefoon:
046-4371739