Partners in Welzijn

Meer Bewegen voor Ouderen in Sittard-Geleen
Bewegen in groepsverband is niet alleen gezond maar ook gezellig en het leidt tot nieuwe contacten. Er zijn zo’n 90 groepen voor ouderen vanaf 55 jaar, verspreid over de gemeente Sittard-Geleen: spel en sport, gymnastiek, volksdansen, yoga, ismakogie, pilates en zumba. Het Meer Bewegen voor Ouderen wordt aangeboden door Ecsplore.
Contact: telefoon  (046)  475 72 61 │ www.ecsplore.nl

Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
Het Steunpunt Mantelzorg biedt ondersteuning aan mantelzorgers: informatie, advies, emotionele ondersteuning, praktische hulp en begeleiding.
Contact: telefoon  (046)  457 57 00 │ www.steunpuntmantelzorg-wm.nl

Ouderenadviseur Beek
Tijdens een huisbezoek worden ouderen, woonachtig in de gemeente Beek, geïnformeerd over regelingen, voorzieningen, diensten en activiteiten op het brede terrein van wonen, welzijn, zorg en financiën.
Contact: telefoon  (046)  457 57 00 │ https://www.mik-piwgroep.nl/

Maatjesproject Westelijke Mijnstreek
Een maatje komt regelmatig op bezoek. Niet alleen voor de gezelligheid of om samen iets te ondernemen maar ook om te bekijken op welke manier u uw sociaal vangnet kunt uitbreiden en versterken. Een en ander gebeurt uiteraard ‘op maat’ en er zijn vele mogelijkheden!
Contact: telefoon  (046)  457 57 00 │ https://www.mik-piwgroep.nl/

Interessebank Westelijke Mijnstreek
De Interessebank brengt mensen met dezelfde hobby/interesse met elkaar in contact zodat zij vanuit die gedeelde belangstelling samen iets kunnen ondernemen, zoals een museum, stad, bioscoop of schouwburg bezoeken, wandelen, kaarten, foto’s maken of  wat dan ook.
Contact: telefoon  (046)  457 57 00 │https://www.mik-piwgroep.nl/

Telefooncirkel Westelijke Mijnstreek
Een groep mensen die dagelijks, ook in het weekend, even kort telefonisch contact hebben. Wij ondernemen actie als de telefoon niet wordt opgenomen.
Contact: telefoon  (046)  457 57 00 │https://www.mik-piwgroep.nl/

Cursussen Westelijke Mijnstreek
Regelmatig worden er cursussen en trainingen gegeven zoals computercursussen, de vriendschapscursus, de training sociale vaardigheden, de geheugentraining en de cursus verder na partnerverlies.
Contact: telefoon  (046)  457 57 00 │https://www.mik-piwgroep.nl/

Vrijwilligerscentrale Westelijke Mijnstreek
Iedereen die vrijwilligerswerk wil doen of vrijwilligers nodig heeft kan hier terecht. Naast de website van de Vrijwilligerscentrale-WM, dé digitale sociale marktplaats, informeert, adviseert en ondersteunt de vrijwilligerscentrale vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en vrijwilligersplatforms. Ook is er een aanbod van cursussen en trainingen.
Contact: telefoon  (046)  457 57 00 │ www.vrijwilligerscentrale-wm.nl

Locatie:
Diverse locaties in de Westelijke Mijnstreek
Telefoon:
046 – 4575700